Emo Community Scene Emo Guys and Girls

Email:

Password:

Forgot Password?
Emo Lyrics:

Emo lyricsNow, All I do is live with so much fate I've wished for this, I've bitched at that I've left behind this little fact: You cannot kill what you did not createEmo song lyrics
(Slipknot - Duality)

[Submit Lyrics]

Alternative clothing from Sohos

Blue Banana

Emo Meet - London UK - August 2011

soEmo.co.uk - Emo Kids - xXxBaLLsReTainPeE

View Pics (4) | View Vids (0)
Send Message
View Journal

xXxBaLLsReTainPeE

☻??//§∪⊂k mÿ p¡×¡ξ С⊂k ͡° ͜ʖ ͡°//??☻ ♠♦

Name: Shaunna
Age: 20
Gender: Female
Orientation:
Status:
Location: Burnsville, MN, United States
Member Since: Feb 07, 2019
Last Login: Mar 20, 2019

About Me

☻??//§∪⊂k mÿ p¡×¡ξ С⊂k ͡° ͜ʖ ͡°//??☻ ♠♦//xɮօxɢaʍɛsɦɨt//♣♥: XxBaLsReTaINPeE
.....

♥☻×//ռɛʋɛʀ աas a քɦasɛ, ɨts aċtʊaʟʟʏ ɢօttɛռ աօʀsɛ, ռɛɛɖ tօ ʍɛɛt ʍօʀɛ քɛօքʟɛ ʟɨҡɛ ʍɛ tօ ċaʊsɛ ċɦaօs աɨtɦ aռɖ ɖɨċҡ aʀօʊռɖ աɨtɦ//

.....

♦☻×//զʊɛɛռ ☻ʄ tɦɛ ċɨʀċʟɛ ɢaʍɛ͡° ͜ʖ ͡°?

.....

♣☻×//աօʀҡs ɨռ ɨ.a.t.s.ɛ ʟօċaʟ 13, ɮʊɨʟɖing aռɖ tɛaʀɨռɢ ɖօառ staɢɛs aռɖ աօʀҡɨռɢ ʄօʀ ʟɨʋɛ ɛռɛtɛʀtaɨռʍɛռt sʊċɦ as ċ☻ռċɛʀts aռɖ ɮʀ☻aɖաaʏ sɦօաs// ʟɨռɛ ċ☻☻ҡ at a քʊռҡ ɮaʀ/ɢʀɨʟʟ//

.....

♠☻×//աօʀҡɨռɢ ☻ռ ʍʏ ʏօʊtʊɮɛ, tաɨtċɦ, aռɖ ɢaʍɨռɢ ɛռtɛʀtaɨռʍɛռt ċaʀξξʀ//քօssɨɮʟɛ ʍօɖɛʟɨռɢ ċaʀɛɛʀ օʄ ʍʏ օառ(ʄaռtasʏ//ɮօռɖaɢɛ//ɢaʀtɛʀs//aɮsօʟʊtɛ ɢօʀɛ// sքɛċɨaʟ ʄx)

.....

♥☻×tօ ɮɛċօʍɛ aռ ɨռsքɨʀatɨօռ tօ օtɦɛʀs tօ ʊsɛ tɦɛ քɦʀasɛ "ʄ***ɨt" aռɖ ɮɛ աɦօɛʋɛʀ tɦɛ ʄ*** ʏօʊ աaռt t☻ ɮɛ͡° ͜ʖ ͡° ʝʊst ɢօtta "? ռօ ? ɮaʟʟs? ɨt" ʏa ҡռօա?//

.....

♦☻×//ɢօaʟ ɖʊʀɨռɢ tɦɨs ʝօʊʀռɛʏ:.. t☻ ċʀօss ɛʋɛʀʏ. ʟɨռɛ. քօssɨɮʟɛ ɮɛʄօʀξ ʍʏ ʝօʊʀռɛʏ tօ ɦɛʟʟ aռɖ ɢʊɛss աɦat?.. ʏ☻ʊ'®ɛ ċօʍɨռɢ աɨtɦ ʍɛ.//

.....

(   ͡° ͜ʖ ͡° )  ͡° )
    (   ͡° ͜ʖ ͡° )° )
     (   ͡° ͜ʖ ͡° )
    ( (   ͡° ͜ʖ ͡° )
   (   (   ͡° ͜ʖ ͡° )
  (   ͡° (   ͡° ͜ʖ ͡° )
(   ͡° ͜ʖ (   ͡° ͜ʖ ͡° )
(   ͡° ͜ʖ ͡° (   ͡° ͜ʖ ͡° )
(   ͡° ͜ʖ ͡° )(   ͡° ͜ʖ ͡° )
(   ͡° ͜ʖ ͡° ) (   ͡° ͜ʖ ͡° )
(   ͡° ͜ʖ ͡° ) (   ͡° ͜ʖ ͡° )
(   ͡° ͜ʖ ͡° )(   ͡° ͜ʖ ͡° )
(   ͡° ͜ʖ ͡° )  ͡° ͜ʖ ͡° )
  (   ͡° ͜ʖ ͡° )  ͜ʖ ͡° )
   (   ͡° ͜ʖ ͡° )  ͡° )
    (   ͡° ͜ʖ ͡° )° )
     (   ͡° ͜ʖ ͡° )
    ( (   ͡° ͜ʖ ͡° )
   (   (   ͡° ͜ʖ ͡° )


☻ċօռċʟʊtɨօռ?☻..
§ʊċҡ. ʍaɨ ɮaʟʟs.


☺ Ask for kik and messenger☺
Favourite Music

Favourite Films & TV

Favourite Books

Education / Occupation

Who I'd Like To Meet

My Links

http://asҡ ʄօʀ ҡɨҡ aռɖ ʍɛssɛռɢɛʀ ͡° ͜ʖ ͡°

Friends (0)

Profile Comments (0) | Add Comment